Sinds 1988 baat de familie Moons op de Gasthuishoeven  een melkveebedrijf uit. Gestart met een 25-tal melkkoeien en enkele hectaren akkerland is het bedrijf nu uitgegroeid tot een gespecialiseerd melkveebedrijf met een 100-tal melkkoeien, bijhorend jongvee en 50 hectaren land. 

Tot 2008 werd er gemolken in de oorspronkelijke hoevegebouwen. 

Het jongvee huist nog steeds in de oorspronkelijke gebouwen.

In 2008 werd er een nieuwe melkveestal gebouwd. 

Onze melkkoeien, net bijgevoerd met hun rantsoen van onder andere maïs en gras.

Twee maal per dag worden de koeien gemolken in de  melkstal.

Ons tractorenpark, niet meteen de nieuwste, misschien wel de meest betrouwbare...