Op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen vind je niet zo veel open ruimtes meer. Tussen Lint, Hove, Boechout en Lier bevindt zich een goed bewaarde mooie open ruimte, de Boshoek, waar zich naast enkele mooie natuurgebieden, nog de laatste actieve boerderijen van Hove situeren.  

Onze Gasthuishoeve is hiervan de oudste. Ze is opgenomen in de lijst van onroerend erfgoed. De eerste gebouwen dateren van de 18e eeuw.

Onroerend erfgoed

'Op gronden van Sint-Elisabethgasthuis van Antwerpen opgerichte, sterk verbouwde hoeven met losstaande bestanddelen, met kern uit de 18de eeuw(?). Inplanting te midden van akkerland en door beukendreef verbonden met de steenweg.

Nummer 697: bestaande uit woonstalhuis van één bouwlaag onder wolfsdak (nok loodrecht op de straat) en parallel gelegen langsschuur eveneens onder wolfsdak aan noordzijde.'

Foto en tekst: onroerend erfgoed Vlaanderen

Gasthuishoeve?

De Gasthuishoeve dankt haar naam aan haar eeuwenoude historiek als pachthoeve van het Antwerpse Sint-Elisabethgasthuis.  
Net als een aantal andere hoeves rond Antwerpen werd de opbrengst van de hoeve gebruikt voor de gasten en bewoners van dit ziekenhuis. 
Bron:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethgasthuis_(Antwerpen)