Wij, dat is de familie Moons. Papa en boer Herman, mama en deeltijdse boerin Kathleen, zoons Rik en Jan.

Sinds 1988 baat de familie Moons op de Gasthuishoeve  een melkveebedrijf uit. Gestart met een 25-tal melkkoeien en enkele hectares akkerland is het bedrijf nu uitgegroeid tot een gespecialiseerd melkveebedrijf met iets meer dan 100 melkkoeien, bijhorend jongvee en 50 hectaren land. 

Op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen vind je niet zo veel open ruimtes meer. Tussen Lint, Hove, Boechout en Lier bevindt zich een goed bewaarde mooie open ruimte, de Boshoek, waar zich naast enkele mooie natuurgebieden, nog de laatste actieve boerderijen van Hove situeren.  

De Gasthuishoeve is hiervan de oudste nog actieve boerderij.